Кариери

В нашата компания, знанията и опита се насърчават. Ние се стремим да намерим, обучим и задържим най-талантливите служители. Като постоянно развиваща се фирма, Ем Би Ел търси професионалисти с разнообразни квалификации, които проявяват творческо мислене и успешно сътрудничат с колеги и клиенти. Ние търсим хора с опит и интерес в провеждане на пазарни проучвания, младши и старши брокери на недвижими имоти.

Ако сте проактивни и силно се интересувате от пазара на недвижими имоти, можете да ни изпратите вашето мотивационно писмо и автобиография на hr at mbl.bg.