Търговски площи

Секторът на бизнес имотите е динамичен и за нас е изключително важно да следим неговия пулс. Специализираните пазарни проучвания на MBL регулярно анализират и обобщават протичащите процеси в следните пазарни сегменти – земя и индустриални площи, офис площи, хотели, търговски и жилищни площи. Богатата аналитична информация, която предоставяме на нашите клиенти и на всички заинтересовани страни, дава всеобхватен поглед върху пазара в подкрепа на процесите по вземане на решения.