Търговски площи

Ем Би Ел предлага широка гама от консултантски и брокерски услуги, както на собственици, така и на наематели, които спомагат за реализиране на потенциала на всеки търговски обект. Знаем че доверието се постига с време и затова се стремим да предоставим най-добрите съвети на нашите клиенти и в добри и в лоши времена. Нашият екип „Търговски площи” има доказан опит в прилагането на международни пазарни практики, като успешно успява да ги приложи и на местния пазар при постигане на целите на търговците и собствениците на имоти.

Нашият обхват на работа се съобразява изцяло с размера, бизнеса и концепцията на всеки търговец с когото работим – от търговци тип „big-box” до търговци на дребно и щандове, търговци на електроника, хранителни продукти, стоки за дома, мода и луксозни стоки, както и заведения за хранене, кафенета, ресторанти, места за забавление и отдих.

Услуги за търговци

Нашите професионалисти са фокусирани върху това да разбират същността на бизнеса на клиента, за да добавят стойност. Ние предлагаме консултации по всички аспекти за постигане нужната стратегия за развитие на недвижимия имот – от разработване на първоначалната концепция до реализирането на сделка, включително водене на преговори, дю дилиджънс, постигане на най-изгодни наемни условия и предвиждане на необходимите разходи по довършителните работи.

Нашите услуги

Услуги за търговци

Нашите професионалисти са фокусирани върху това да разбират същността на бизнеса на клиента, за да добавят стойност. Ние предлагаме консултации по всички аспекти за постигане нужната стратегия за развитие на недвижимия имот – от разработване на първоначалната концепция до реализирането на сделка, включително водене на преговори, дю дилиджънс, постигане на най-изгодни наемни условия и предвиждане на необходимите разходи по довършителните работи.

Нашите услуги включват:

 • Пазарни проучвания и анализ на конкуренцията
 • Анализ на условията за навлизане на българския пазар и разрастване на търговската мрежа
 • Сравнителен анализ и оценка на риска
 • Предоговаряне на наемни договори
 • Оптимизация и преструктуриране на портфейл от имоти
 • Придобиване/наемане на имоти

Услуги за наемодатели / собственици

Трайно установените ни работни взаимоотношения с водещи наематели в България, заедно с професионалния ни опит, благоприятстват за създаването на високо качество на услугите, тъй като ние привличаме възможно най-подходящия наемател за всеки търговски обект, които представляваме.

Нашите услуги включват:

 • Избор и придобиване на парцел/сграда
 • Стратегическо планиране и консултиране по разработване на нови търговски концепции
 • Репозициониране и стратегии за обновяване на съществуващи имоти
 • Маркетинг, предварително отдаване под наем и осигуряване на ключови наематели
 • Дългосрочно управление на взаимоотношенията с наемателите
 • Разработване на стратегии по отдаване на търговски площи