Земя и индустриални площи

Земя

Намирането на подходящ терен стои в основата на всеки успешен проект в областта на недвижимите имоти. Разбирайки това, ние предлагаме пълната гама от брокерски и консултантски услуги, нужни за осъществяване на сделки със земя. Експертите от Ем Би Ел разполагат със здраво изградена връзка със собственици на земя, предприемачи и държавни агенции. Ние познаваме задълбочено отделните сегменти на пазара и процедурите по смяна на регулация.

Услуги, предоставяни на собственици на земя:

Услуги, предоставяни на купувачи: