Банки

Банките се нуждаят от яснота относно всички рискове и потенциални резултати при отпускането на нов заем или при съществуващ необслужван кредит. Ние ще ви помогнем при определяне на постижима стойност на обезпечението и ще ви предложим възможни варианти за изход. Нашите услуги включват:

Моля, свържете се с нас за повече информация как може да сме ви полезни: office@mbl.bg