Ем Би Ел е компания специализирана в областта на бизнес имотите, предлагаща пълна гама от услуги.

Ем Би Ел е компания специализирана в областта на бизнес имотите, предлагаща пълна гама от услуги. Работим с широк кръг от местни и международни клиенти, включително инвеститори, инвестиционни и пенсионни фондове, институции, търговци и наематели. Нашият екип е с дългогодишен опит в сферата на недвижимите имоти и финансите.

Професионалният опит на нашите експерти, дават възможност на клиентите ни да придобият ясна представа за местния и международен пазар, необходима за взимане на бизнес решения. Корпоративните ни ценности са основата, върху която се гради компанията. Те не се влияят от времето и излизат извън обсега на всички пазари, услуги, езици или корпоративна култура.