Управление на проекти и имоти

Управление на проекти

Ние служим като лице за контакт при управлението на архитекти, инженери, дизайнери и строителни подизпълнители, за да осигурим професионални решения от преместване в нов офис до големи инвестиционни проекти.

Прилагаме водещите пазарни практики и предоставяме услуги, които отговарят на специфичните изисквания на клиентите, за да оптимизираме управлението на техните проекти чрез най-ефективно използване на капитала.

Нашите услуги включват:

Управление на имоти

Професионалистите от Ем Би Ел разбират колко сложни и важни са всекидневните дейности, свързани с успешното управление на един имот. Нашите услуги са разработени, за да отговарят на всички аспекти от този постоянен процес. Възлагайки управлението на имотите си на нас, нашите клиенти могат да се посветят на основна си дейност, защото нашата работа се състои в това да предоставим услуги, които да допълват техните бизнес стратегии. Професионалното ни отношение, заедно с нашия опит и знания са показателни за това, че продължаваме да надминаваме очакванията на нашите клиенти, отговаряме на техните търсения и допринасяме за устойчивото им развитие.

Консултиране по дизайна и подготовка на бъдещото управление Нашето професионалното мнение служи като ориентир за архитектурните и строителни екипи по отношение на конкретни оперативни аспекти. Ние имаме за цел да предоставим обективни съвети свързани с пространствените решения за даден имот, които са от голямо значение в периода преди настаняване на наемателите.

Подготовка на Управлението

Тази услуга (Management set-up) гарантира, че договорите с подизпълнители са сключени и всички сградни системи са инсталирани и обекта е финализиран и може да бъде предаден на наемателя. Процеса по подготовка на управлението включва следните услуги:

Регулярни срещи с наемателите и подизпълнителите до приключване на проекта Наемане на обслужващ персонал Изготвяне на бюджети Приемане и избор на оферти на доставчици Организиране на счетоводство Текущо Управление Нашите специалисти разбират сложността на всекидневните дейности, необходими за успешното управление и функциониране на даден имот. Затова нашите услуги включват:

Администриране

Създаване и поддържане връзки с наемателите Администриране на договори, преразглеждания и подновявания Набиране и управление на обслужващ персонал Бюджетиране на таксите за управление и поддръжка на сградата Изпълнение на административните изисквания на държавните агенции Управление на имоти

Преразглеждане на договорите с подизпълнители Разработване, изпълнение и надзор на системите за поддръжка Надзор по изпълнение на довършителните работи Капиталови подобрения Изградена връзка с държавните агенции Финансово управление и отчети

Събиране на наем и такса поддръжка Управление на банкови гаранции и депозити Управление на сметки и погасяване на банкови заеми Водене на счетоводство

Нашите услуги