Капиталови пазари

Екип „Инвестиционни продажби” е доверен партньор на предприемачи, инвеститори, собственици на имоти, банки и финансови институции. Ние предоставяме на нашите клиенти стратегически съвети при покупката и продажбата на офис, търговски, индустриални и жилищни площи и хотели, както и привличане на финансиране, структуриране на сделки и дю дилиджънс.

Ако обмисляте придобиването или продажбата на имот или се нуждаете от привличане на финансиране чрез джойнт венчър или от финансова институция, нашия екип ще ви предостави професионалното си мнение за местния и международен капиталов пазар. След като определим Вашите конкретни изисквания, ние използваме нашите асоциирани партньори, за да открием и запознаем най-подходящия продавач и купувач. Постигайки Вашите цели, ние се стараем да надминем очакванията ви.

Услуги, свързани с осъществяване на сделки Професионалистите от Ем Би Ел имат за цел да постигнат максималната стойност на активите като използват своите задълбочени знания за пазара и координират воденето на преговори.

Нашите услуги включват:

Покупки и продажби Продажби с обратно наемане на портфейли или индивидуални имоти Стратегическо позициониране Финансови анализи и дю дилиджънс Одит на нетните оперативни приходи Оптимизиране на оперативните разходи Анализ на договорните отношения Анализ на капиталови разходи Сделки съобразно изискванията на наемателя/ купувача (built-to-suit solutions) Създаване на джойнт венчъри Привличане на финансиране Преговори между кредитори и кредитополучатели Преструктуриране и оздравяване на кредити Екипът на отдел Капиталови Пазари е специализиран в обслужването на банки и инвеститори в недвижими имоти, във връзка с постигането на максимални резултати от притежаването на проблемни имоти. Oтделът има възможност да предложи пълния обхват от услуги, включващи консултиране и подпомагане на кредитори и/или кредитополучатели при изготвяне на стратегии за оптимизиране и преструктуриране на единични имоти или портфейли от имоти. Обхватът включва или консултиране с цел цялостно възвръщане на инвестицията, или работа по преструктурирането на отделни елементи от портфейла.

Нашите услуги целят: