Консултантски услуги и оценки

Консултантски услуги и оценки

Отдел "Консултиране и оценки" предоставя услуги на широк кръг от клиенти, включително на предприемачи, инвестиционни и пенсионни фондове, банки и финансови институции, които разчитат на нашето безпристрастно мнение и пазарни знания. Нашите оценители са с богат опит във всички сегменти на пазара на недвижими имоти с оценени имоти за над 1,000,000,000 евро. Ние разполагаме с необходимите ресурси, за да посрещнем конкретните нужди на нашите клиенти по отношение на време и качество на предоставените услуги без значение дали оценяваме един актив или портфейл от имоти.

Нашите оценителски доклади служат за целите на: Редовни тримесечни или годишни финансови отчети Придобивания и продажби Доклади предоставени на акционерите Данъчни отчети Привличане на дългово финансиране

Специализирани сме в изготвянето на оценки на:

Консултантски услуги

Пазарни проучвания

Динамиката на пазара на недвижими имоти изисква постоянно изследване. Чрез нашите проучвания на пазара, изготвени за всяко тримесечие, ние анализираме протичащите процеси на пазарите на офис, търговски, индустриални и жилищни площи, за да осигурим на нашите клиенти пълната картина, необходима им при вземане на правилните бизнес решения.

Консултантски услуги за развитие на проекти

Независимо от етапа на развитие на Вашия проект, ние предоставяме съвети и специално изготвени решения, които отговарят на конкретните изисквания на всеки клиент и водят до постигане на най-добри резултати.