Пазарни проучвания

 

Пазарът на офис площи остава сравнително стабилен по време на извънредната обстановка.

Проучването на MBL сред 85 наемодателя на модерни офис сгради в София показа, че въпреки извънредната епидемична обстановка в страната, пазарът на офис площи остава стабилен.

Резултатите от проучването измежду собственици на сгради показва, че само 4 % от анкетираните ще отложат плащане на главница по кредит, а 65% от тях не са склонни да намалят нивото на наема. Това показва, че наемните нива са устойчиви и собствениците на модерни офис пространства не са свръхзадлъжнели. 73% от анкетираните отбелязаха, че най-краткият договор за наем в техните сгради ще бъде за период от 5 години, докато 22% са склонни да приемат 3-годишно споразумение. Що се отнася до промените, поискани от наемателите, 71% от тях искат разсрочване на текущия наем.


Свали pdf

Пандемията COVID-19 влияе върху използването на офис площите и вероятно ще рефлектира върху на начина, по който ще ги проектираме в бъдеще. MBL подготви специален доклад с фокус върху мерките, които наематели и наемодатели трябва да имат предвид при завръщане на служителите по работните им места.

 

 


Свали pdf

ПАЗАРЪТ НА ОФИС ПЛОЩИ ОТБЕЛЯЗА ЛЕК СПАД ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ

Пазарът на офис площи в София започна активно 2020 г., но впоследствие бе повлиян негативно от разпространението на коронавируса. През първото тримесечие бяха въведени в експлоатация 23,000 кв.м. Нетното усвояване възлезе на 13,000 кв.м., отбелязвайки спад от 31,000 кв.м. спрямо същия период на миналата година. В резултат, делът на свободните офиси остана без промяна - 9.8%.

 


Свали pdf

През първото полугодие на 2019 г., бяха издадени разрешения за строеж за РЗП от 788,000 кв.м., а стартира строежът на 454,000 кв.м.

В края на юни 2019 г. средната продажна цена в София е 1,054 евро на кв.м. за нови и 1,086 евро кв.м. за съществуващи жилищни площи, спрямо съответно 955 и 1,077 евро на кв.м в края на 2018 г.

Индексът на достъпност на жилищата се повиши от 167 в края на 2018 г. до 177 в края на второто тримесечие на 2019 г.

 


Свали pdf

Зоната около Paradise Center е най-предпочитана от офис наемателите в София 

През 2019 година екипът на MBL проведе проучване сред 100 компании, които са наематели на клас А и клас Б офис площи в София. Фирмите, до които екипът на MBL се допита, са работодатели на над 22,000 човека и заемат 274,000 кв. м. обща офис площ, 63% от която клас А. Сред тях преобладават международните фирми с 76%, а основен дял заемат представителите на IT и BPO сектора.


Свали pdf

Получавайте редовна пазарна информация и новини.